Avrupa Birliğinde İklim Değişikliğiyle Mücadele için Karbon Vergisi ve ETS

Avrupa Birliği, iklim değişikliğini engellemek ya da yavaşlatmak için, hedef odaklı enstrümanlar geliştirmeye ve uygulamaya koymaya devam ediyor.

Doğaya salınan sera gazı miktarının 2005 yılına göre 2030 yılına göre %62 oranında azaltılması hedefine ulaşmak için teşvikler ve tedbirler düzenleyerek bir takvime bağlanmış durumda.

(daha&helliip;)

ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA DAİR ANAYASA MAHKEMESİNİN İKİ KARARI

Anayasa Mahkemesi, 25 Şubat 2022 tarih 231761 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan iki kararında Kişisel Verilerin Korunmasına yönelik iki önemli karar verdi. Yazımıza konu iki karar, Kişisel Veriler ve Kişisel Verilerin Korunması konularında, Anayasanın atıf yapılan maddelerini açıklayıcı ve somutlaştırıcı mahiyettedir.

2021/91 Sayılı Karar

(daha&helliip;)