Faaliyetlerimiz

 1. Vergi Konulu Hizmetlerimiz
 2. Vergi Planlaması: Faaliyetlerinizde sizi bekleyen vergi yükü hakkında uzman ekibimizce yapılacak analizlere binaen optimum çözüm önerilerimizle yolunuzu aydınlatabiliriz.
 3. Vergi İadeleri; Güncel iade konularına ve oranlarına göre hakkınız olan vergi iadelerini en kısa zamanda çözerek finansman açığınızı kapatmanıza olanak yaratıyoruz.
 4. Vergi İncelemeleri; Etkinliği günden güne artan vergi incelemelerinde zararsız görülerek yapılan herhangi bir işlemin maliyetinin beklenmedik şekilde sarsıcı hatta yıkıcı etkilerinden korunmak için iş ortaklarımıza bilgi ve tecrübemizi sunuyoruz.
 5. Vergi Davaları; İdarenin yaptığı her işlemin doğruluğunun sorgulamaya açık olduğu bilinciyle mükelleflerin haklarını gerek adli gerek idari (vergi) mahkemelerde savunuyoruz.
 6. Bağımsız Denetim, Tam Tasdik; Firmanızın işleyişindeki aksaklıkları ortaya çıkartarak, vizyoner bakış açısıyla yorumlayıp işletmenizi ileriye taşıyan bir anlayışla alternatif denetim hizmetlerimizi sizlere sunuyoruz.
 7. Diğer Konular; Dahilde İşleme, Yatırım Teşviklerinin kapatılması, bilirkişi raporları ve diğer seçeneklerle iş ortaklarımızın çıkarlarını koruyan ve gözeten bir anlayışla ihtiyaç duyulan alanlarda bilgi ve tecrübelerimize güveniyoruz.
 8. Teşvikler: Ülkemizin gelişmesinde ayrı bir yer tutan yatırımlar çok yönlü ve çok katmanlı faydaları gözetilerek teşvikler sağlanmaktadır. Gerek ülke içi gerekse ülke dışı merkezlerce farklı şekillerde teşviklerle işletmelere destek verilmektedir. Yapılacak yatırımların niteliğine bakılarak konum, personel, teknoloji, sermaye, finansman ve başkaca konularda teşvikler sağlanmaktadır. Siz yatırımcıların ihtiyaçlarına en uygun olanları seçmek ve uygulamak uzmanlık gerektiren bir iştir.

Alanında yetkin uzmanlarımızca ufkunuzu aşan önerilerle yatırımınızı çekinmeden sonuca ulaştırırken veriminizi hayal ettiğinizin ötesine taşıyabilirsiniz.

 1. Yatırım teşvikleri
 2. TÜBİTAK teşvikleri
 3. SGK teşvikleri
 4. Diğer teşvikler 
 5. KVKK: Bilişim teknolojilerinin baş döndüren hızını hayranlıkla seyrederken kişisel verilerin korunması ve kullanıma sunulması, modern hayatın getirdiği olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. İşletmelerin herhangi bir nedenle ve yolla (güvenlik kamerası kayıtları, biyolojik ve tıbbi veriler, iletişim bilgileri, hatta anlık konumu gibi) elde ettikleri çok çeşitli ve miktarda kişisel veriler vardır. Aklımıza gelen veya gelmeyen bir çok veri, Anayasa ile koruma altına alınan kişilik haklarının korunması anlamında artık daha önemli. Ülkemiz için henüz gelişmeye başlasa da çok ciddi yaptırımları olan Kişisel Verilerin Korunması konusunda uzman ekibimizle bu alanda yanınızdayız.
 6. İşveren – işçi ilişkileri: İş hayatının iki yanını oluşturan işveren-çalışan ilişkileri, günden güne karmaşıklaşıyor. Haliyle bu konuda uzman kişilerin konuyu takip etmesi yerinde bir karardır. Süregiden çalışma hayatında, yasaların emrettiği ödevler ve sağladığı hakların, zamanında yerine getirilmesi önem gösterir. Bu konuda ortaya çıkan düzensizlikler, tarafların karşısına olağandışı bir süreç olan inceleme veya dava şeklinde çıkabilmektedir. Gerek olağan işveren-çalışan ilişkilerinde ya da olağandışı işveren-çalışan ilişkilerinde, hak kaybına uğramamak önem arz eder. Fakat yasaların karmaşa ve kargaşasını sizin açınızdan etkinlikle çözecek uzmanlara ihtiyaç vardır. Bu konuda güncel mevzuat kadar, geçmiş mevzuatın size sağladığı hakları ortaya çıkartabilen yetkin uzmanlarımız…