VERGİ SGK DAVALARI

İdarenin yaptığı her işlemin doğruluğunun sorgulamaya açık olduğu bilinciyle, mükelleflerin haklarını gerek adli gerek idari (vergi) mahkemelerde koruma altına alıyoruz.